Daily Archives: October 22, 2014

Velvet Pool

IMG_0301.JPG  Velvet Pool, 2014 – Michaela Harlow – Pastel on Cold Press, Deckle-Edge Paper, 20″ x 16″

O R I G I N A L   S O L D     –    A R C H I V A L   P R I N T S     A V A I L A B L E

Thoughts on what lies beneath.

IMG_0304.JPG Stirring. Brushing. Shifting. 

Posted in Uncategorized